Li­li­hip ku­gli­ce
Kuhamo

Li­li­hip ku­gli­ce

Sas­toj­ci:

 

250 g pu­te­ra
200 g prah šećera
250 g mlje­ve­nog ke­ksa
100 g ko­ko­so­vog bra­šna
100 g čoko­la­de
100 g ko­ko­so­vog bra­šna
si­li­kon­ski ka­lup za li­za­li­ce(mo­gu i čačka­li­ce)

Pri­pre­ma:

Umu­ti­te pu­ter i prah šećer u glat­ku smje­su pa do­daj­te keks i ko­ko­so­vo bra­šno. U to si­paj­te is­to­plje­nu čoko­la­du i do­bro pro­mi­je­šaj­te da se po­tpu­no sje­di­ne svi sas­toj­ci.

Pus­ti­te da se ma­lo pro­hla­di pa ru­ka­ma pra­vi­te ku­gli­ce ve­ličine ora­ha i uva­ljaj­te ih u ko­ko­so­vo bra­šno. Na kra­ju ih na­bo­di­te na si­li­kon­ski ka­lup za li­za­li­ce ili čačka­li­ce i služite ubačene u čašu, kao li­li­hi­pe.

Izvor: Nezavisne.com

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *