• emocija
    Ljubav

    Deset razloga zašto ne trebate da se igrate sa emocijama

    Kad se igrate sa svojim ili tuđim emocijama, možete izaći samo povrijeđeni.   Ovo je deset razloga zašto nikad to ne treba da radite:   1.       Povrijedićete sebe.   2.       Povrijedićete druge.   3.       Zaigraćete od sreće, a na kraju…