dan astme
INFO,  Zdravlje

U Prijedoru obilježen Svjetski dan astme

UG „Anemona“ iz Prijedora i  UG „Pomozimo djeci“ iz Banja Luke u saradnji sa ZU Pedijatrijska ambulanta „Dr Lolić“, a uz podršku Grada Prijedora su  u nedjelju na Kozari obilježili Svjetski dan astme.

 

Dugoročni ciljevi liječenja astme su kontrola simptoma i smanjenje rizika. Potrebno je unaprijediti komunikaciju između pacijenata i medicinskog osoblja. Zdravstveni radnici treba da uzmu u obzir zdravstvenu pismenost pacijenta, odnosno njihovu sposobnost da razumiju informacije koje dobiju, kako bi mogli donijeti odgovarajuće zdravstvene odluke. Upravljanje astmom uključuje fazu procjene, prilagođavanja liječenja, a zatim kontrolisanje učinka.  Svaki pacijent sa astmom treba da ima inhalator za ublažavanje napada a većina odraslih i adolescenata bi trebalo da ima antiinflamatorni lijek kod sebe.

Do 80% pacijenata ne zna pravilno koristiti inhalatore. Ovo doprinosi slaboj kontroli simptoma, te učestalijim napadima i nuspojavama. Jako je važno da medicinski radnici provjere i po potrebi isprave tehniku korištenja inhalatora u svakoj prilici, tako što će od pacijenta tražiti da pokaže kako koristi inhalator, a zatim demonstrirati pravilne korake i ponovo provjeriti i ispraviti način na koji pacijent koristi inhalator. Trening vještina za upotrebu inhalatora je veoma efikasna metoda i bilo bi od velikog značaja pronaći finansijsku podršku za organizaciju ovakvih treninga širom Bosne i Hercegovine.

Kontrolno liječenje veoma je bitno i treba ga početi što je prije moguće, nakon postavljanja dijagnoze astme.

Liječenje astme ne podrazumijeva samo upotrebu lijekova. Svakom pacijentu takođe treba dati pismeni akcioni plan za astmu sa samostalnim praćenjem simptoma ili vršnog protoka i redovnu kontrolu. To značajno smanjuje rizik od napada koji zahtijevaju hitnu zdravstvenu njegu.

Osnovna misija UG „Pomozimo djeci“ je iznalaženje nefarmakoloških strategija ( dobro poznate strategij su prestanak pušenja ili uklanjanje profesionalnih senzibilizatora ). Upravo zbog toga, UG „Pomozimo djeci“ jeste udruženje za korektivnu gimnastiku, vježbe disanja, art terapiju, muzikoterapiju, terapiju plesom i pokretom i klimatsko liječenje. Bosna i Hercegovina je zemlja veoma bogata klimatskim lječilištima i vazdušnim banjama. Jedan od primjera je Kozara.

Dinarska planina duga 75 km (najviši vrh Lisina 978m i Rudine 920m) uglavnom obrasla šumom, svojevrsna je vazdušna banja. Svojom specifičnom klimom, geografskim položajem, vegetacijskim pokrivačem i drugim karakteristikama izdvaja se kao najneobičnije područje planinskog dijela Bosne i Hercegovine.  Planinski vrhovi i vidikovci, nadmorske visine do 1000 metara, formiraju pejzaže čija ljepota jednako zaustavlja dah.
Planina Kozara, u geografskom i geomorfološkom pogledu zahvata pripanonsko područje unutrašnjih Dinarida. Površina Nacionalnog parkaKozaraje 3520 ha, proglašena je Nacionalnim parkom 1967.s ciljem zaštite kulturnoistorijskih i prirodnih vrijednosti planine Kozare.

 

Boravak djeteta na planini: srednjoj visinskoj klimi (od 300 do 800 m) i subalpskoj klimi (od 800 do 1200m)m podrazumijeva manje štetnih materija u udahnutom vazduhu, a naročito kad se radi o šumovitom području (šuma djeluje kao filter). Na planini je jonizacija vazduha veća, a vlažnost vazduha manja. I radijacija sunca se povećava za 10 do 20% na svakih 100m nadmorske visine, tako da u okviru visinskog liječenja pacijent koristi i sunčevo zračenje. Izuzetno se za klimatsko liječenje koristi i alpski klimatski pojas (iznad 1200m).

Sa terapijskog stanovišta, u povoljne činioce visinskog liječenja ubrajaju se:

  1. Snižen parcijalni pritisak kiseonika
  2. Niska relativna vlažnost
  3. Smanjeno odavanje toplote sa površine tijela
  4. Pojačana ventilacija pluća
  5. Veći intenzitet ultraljubičastog zračenja

 

Visinsko liječenje savjetuje se svim plućnim bolesnicima, a posebno astmatičnoj djeci koja su osjetljiva na prašinu (manja vlažnost vazduha i veće ultravioletno zračenje nepovoljno utiče na grinju koja je odgovorna za osjetljivost na prašinu). Visinsko liječenje je vrlo korisno i za plućne bolesnike koji su nedavno preležali akutno infektivno oboljenje ili kod kojih je izvršena teža hirurška intervencija. Takođe se visinsko liječenje preporučuje pacijentima koji boluju od plućnih oboljenja udruženih sa malokrvnošću (anemijom).

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *